Privacyverklaring

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Indien je diensten afneemt van MARV-Websolutions, of overweegt dit te doen, dan kan het zijn dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt. MARV-Websolutions is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

MARV-Websolutions

https://marv-websolutions.nl

Kerkenbos 1042

6546 BA Nijmegen

Tel: 024 – 234 0002

E-mail: info@marv-websolutions.nl

KVK-nummer: 71355634

Btw nummer: NL858683581B01

 

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Ons privacy beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft rechtmatig, vertrouwelijk, zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van onze website en door gebruik te maken van onze diensten, verwerken we jouw gegevens zoals we dat in dit document beschrijven. Hieronder vallen ook de gegevens die je onszelf verstrekt. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om je te kunnen helpen:

 • contactgegevens die je verstrekt bij gebruikmaking van ons contactformulier;
 • (bedrijs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, (bedrijfs)adresgegevens, geslacht, geboortedatum, IP-adres, domeinnaam, betalingsgegevens, BTW nummer alsmede overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt of gegevens die via openbare bronnen (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel en social media) bekend zijn geworden;
 • gegevens die wij nodig hebben voor het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou aangaan met betrekking tot een opdracht tot webdesign en/of grafisch design en/of onderhouden website en/of aanleg netwerk (al dan niet met camera’s);
 • jouw klantnummer en inloggegevens;
 • gegevens die Google Analytics verzamelt over jouw surfgedrag, internetbrowser, type apparaat etc.;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

MARV-Websolutions legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast indien dit nodig is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, voor zover daar toestemming voor is gegeven of indien dit anderszins is toegelaten bij of krachtens de wet.

Ontvangers van persoonsgegevens

De e-mails van onze klanten worden standaard opgeslagen op de servers van mijn.host, maar indien jij gebruik maakt van Office 365, dan worden jouw e-mails opgeslagen op de servers van Microsoft. Als jij met ons contact opneemt via het contactformulier op onze website, wordt die betreffende e-mail opgeslagen op de servers van Microsoft. Het contactformulier blijft echter ook op onze website staan en wordt daardoor ook opgeslagen op de servers van mijn.host. De mailbox van MARV-Websolutions is beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk extra beveiligd met een 2Factor (tweestapsverificatie). De apparaten die jouw gegevens openen zijn eveneens beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk eveneens extra beveiligd met een 2Factor . Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Indien je met ons communiceert via social media ontvangen wij daardoor ook je persoonsgegevens waaronder in elk geval je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 van de AVG. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van onze overeenkomst met jou. Daarnaast is het ook mogelijk dat je toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken door te mailen naar info@marv-websolutions.nl.

MARV-Websolutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met jou te kunnen opnemen in verband met het maken, verzetten of cancelen van afspraken;

 

 • Een offerte aan jou te kunnen uitbrengen;

 

 • Onze goederen en diensten aan jou te kunnen leveren alsmede jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten;

 

 • Een overeenkomst uit te kunnen voeren waarbij jij partij bent met betrekking tot een opdracht tot webdesign en/of grafisch design en/of onderhouden website en/of aanleg netwerk (al dan niet met camera’s) en onze relatie met jou te kunnen onderhouden;
 • Jouw domeinnaam te kunnen registreren in de whois-database van de verantwoordelijke domeinnaamorganisatie;

 

 • Onze relevante (financiële) administratie te kunnen voeren inclusief het afhandelen van jouw betalingen;

 

 • Sms-berichten aan jou te kunnen versturen ter uitvoering van een tweestapsverificatie of monitoring van jouw VPS (hosting account);

 

 • De toegang tot jouw account mogelijk te kunnen maken alsmede te kunnen beveiligen;

 

 • Fouten op onze systemen op te kunnen lossen en personen op te kunnen sporen die ons netwerk in gevaar brengen en hier vervolgens maatregelen tegen te treffen;

 

 • Jouw gedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

 

 • Jouw surfgedrag over verschillende websites te analyseren om daarmee onze producten en diensten af te stemmen op jouw behoefte;

 

 • Verbeteren van de werking van onze website.
 • Feedback van jou te kunnen krijgen via door ons ingezette onderzoeksbureaus;

 

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangiften. Soms zijn wij wettelijk verplicht om de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren voor de uitvoering van onze dienstverlening aan derden te verstrekken. Je moet hierbij denken aan politie en justitie, de FIOD-ECD of andere publiekrechtelijk ingestelde toezichthouders. Wij zullen jouw gegevens echter nooit doorgeven zonder een controle of wij daar in die situatie toe verplicht zijn op grond van wet – en regelgeving of een rechtsgeldig bevel;

 

In het contactformulier op onze website vragen wij enkel naar de nodige informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie die je ons daarnaast zelf verstrekt. De aan ons verstrekte informatie wordt alleen verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de vermelde doelen.

We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en social media), waaruit zou kunnen blijken dat je interesse hebt in onze dienstverlening.

MARV-Websolutions verwerkt persoonsgegevens verder ook op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van MARV-Websolutions via e-mail, telefonisch of persoonlijk.

Minderjarigen

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marv-websolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Links naar andere websites en social media

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is echter alleen van toepassing op de website van MARV-Websolutions. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. MARV-Websolutions raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Indien jij informatie van de website van MARV-Websolutions wilt delen via social media, dan kan dit onder andere door middel van de social media (share)buttons op onze website. Vergeet ook hier niet de privacyverklaring van die betreffende social media websites te raadplegen.

Geautomatiseerde besluitvorming

MARV-Websolutions neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MARV-Websolutions) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens conform artikel 5 AVG niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Specifiek houdt dat in elk geval in dat de gegevens in Google Analytics niet langer dan 26 maanden worden bewaard;

In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Verder rust er op MARV-Websolutions ook een wettelijke bewaartermijn ten behoeve van onze fiscale en boekhoud- en administratieplicht: 7 jaar (Art. 52 AWR).

Delen van persoonsgegevens met derden

MARV-Websolutions verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MARV-Websolutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Ze worden echter nooit verwerkt buiten de Europese Unie, zodat er altijd hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt als in Nederland het geval is.

Google kan de gegevens uit de cookies van Google Analytics aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website en/of diensten van MARV-Websolutions geeft u expliciet toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit en het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Cookies

MARV-Websolutions houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door MARV-Websolutions verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van MARV-Websolutions te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Het betreffen functionele cookies, statistische cookies alsmede tracking cookies. Zonder jouw toestemming maken deze cookies geen inbreuk op je privacy. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website van MARV-Websolutions op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Ze zorgen er namelijk voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

De website van MARV-Websolutions maakt ook gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder het kopje social media is omschreven. MARV-Websolutions heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MARV-Websolutions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou (of een andere door jou genoemde organisatie) te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marv-websolutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

MARV-Websolutions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval MARV-Websolutions jouw klacht niet serieus heeft genomen. Dit in het geval je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Autoriteit Persoonsgegevens kan dan mogelijk een onderzoek instellen. Ook kun je een relatief eenvoudige procedure bij de rechter beginnen. Uitleg hierover vindt je terug op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van MARV-Websolutions privé is. Je herkent deze beveiliging aan het zwarte slotje voor de URL.

Van jouw gegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt.

MARV-Websolutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@marv-websolutions.nl.

Wijziging van het privacy beleid

MARV-Websolutions behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid en deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. MARV-Websolutions raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal MARV-Websolutions er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren. Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 19 oktober 2023.