Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin
Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222.

1
Inloggen
Voordat u aan de slag kunt met DirectAdmin dient u eerst in te loggen met de gegevens die u per e- mail van ons hebt ontvangen. U kunt inloggen door de volgende link te gebruiken: http://www.uwdomein.nl:2222
Wanneer u deze URL invoert komt u in het inlogscherm. Hier kunt u uw username en password invullen. Door op Login te klikken komt u in het DirectAdmin control panel.

2
Indeling DirectAdmin
Als u bent ingelogd ziet u het control panel DirectAdmin, dat als volgt is ingedeeld:


Your Account: Hier kunt u de eigenschappen van uw website instellen, zoals het wachtwoord, DNS Management, FTP.
E-mail Management: Hier kunt u alles met betrekking tot e-mailinstellingen wijzigen en instellen.

heeft, heeft u rechts onder ook nog installatron staan.
Advanced Features: Instellingen voor de gevorderde gebruiker. Als u een H5-pakket of hoger

Naast deze instellingen vindt u een overzicht van uw pakket.

• • • •
Your account
Het control panel DirectAdmin bestaat naast een overzicht uit drie menu’s. Your account, E-mail management en Advanced features. Op deze en onderliggende pagina`s vindt u meer informatie over het menu Your Account. Zo kunt u stap voor stap uw hosting naar wens instellen.
Zoals in bovenstaande afbeelding van het control panel te zien is heeft u diverse opties.
Domain Setup
Dit doen wij voor u, deze hoeft u dus niet te gebruiken.
Bandwidth: De gebruikte bandbreedte door uw hostingpakket: deze bestaat uit het www-, email- en ftp-verkeer.
Disk space: gebruikte diskruimte voor uw site-inhoud en e-mail. E-mail: een overzicht van de aangemaakt en beschikbare e-mailboxen. Ftp Accounts: overzicht van aangemaakte en beschikbare ftp-accounts. Databases: overzicht van aangemaakte en beschikbare databases.

3
Change Password
Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen voor uw DirectAdmin login, door uw huidige wachtwoord in te vullen, gevolgd door het nieuwe wachtwoord en een bevestiging van het nieuwe wachtwoord. Door op Submit te klikken, bevestigt u de wijziging. Hiervan geeft DirectAdmin u een bevestiging. Hiermee is het wijzigen van het login password voltooid.
Login History
Met deze optie kunt u zien wanneer en vanaf welk IP-adres er is ingelogd met uw DirectAdmin Account.
DNS management
Deze functie is voor gebruikers niet beschikbaar, aanpassingen aan de DNS regelen wij voor u.
Support Center
Deze functie is niet actief.
Installed Perl Modules
In deze tabel vindt u een overzicht van Perl-modules die u kunt gebruiken in DirectAdmin.
Create/Restore Backups
Deze optie geeft u de mogelijkheid om een backup te maken van uw site. De backup wordt bewaard in de map Back-ups. Wilt u een back-up terugzetten, die niet op de server is bewaard, dient u deze dus te plaatsen in de Backups map.
U kunt een Backup maken door de delen te selecteren waarvan u een backup wilt maken, en vervolgens op Create Backup te klikken. De gemaakte backup, kunt u downloaden door op de link te klikken, die Direct Admin genereert.
U kunt een backup terugzetten, door deze te selecteren uit de lijst met backups. Vervolgens kunt u items die u terug wilt zetten selecteren door Select Restore Options. U krijgt een overzicht van de delen die u terug wilt zetten. Na selectie kunt u op Restore Selected Items klikken.
Site Summary / Statistics / Logs
Hier vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot het gebruik van uw site en het aantal bezoekers.

4
U kunt de log files bekijken door te klikken op Full Log op Full Usage Log voor alle logs met betrekking tot toegang van uw site, of op Full Error Log voor foutmeldingen bij bezoek van uw site.
FTP Management
Op deze pagina`s kunt u gebruikers van uw FTP toevoegen of wijzigen. Allereerst krijgt u een overzicht te zien van de huidige gebruikers of users.
Door op Create FTP-account te klikken, kunt u een extra user toevoegen:
De aan te maken gebruiker dient u te voorzien van een username en een password. Daarnaast kunt u aangeven waar de gebruiker toegang tot heeft:
• Domain: De gebruiker heeft nu toegang tot alle gegevens van uw domeinnaam en kan de website wijzigen.
• FTP: De gebruiker heeft toegang tot de ftp map (public_ftp). Deze optie kunt u gebruiken, wanneer u de gebruiker ruimte wilt geven om bestanden te plaatsen.
• User: Hier kunt u de gebruiker koppelen aan een domein. Is gelijk aan de optie Domain, bij gebruik van één domeinnaam.
• Custom: Hier kunt de gebruiker zelf een plaats toewijzen, waar deze toegang tot heeft.
Nadat u alles heeft ingesteld, kunt u op Create klikken, waarna de gebruiker wordt aangemaakt. U zult deze nu ook in het overzicht terugvinden.
Subdomain Management
Deze optie geeft u de mogelijkheid om subdomeinen aan te maken. De inhoud voor het subdomein dient u in de map met de naam van het subdomein te plaatsen in de filemanager. U krijgt eerst een overzicht te zien van de aangemaakte subdomeinen. Deze kunt u wijzigen of verwijderen. Daarnaast kunt u subdomeinen aanmaken door
de naam van het subdomein in Add Sub-Domain : in te vullen en vervolgens op Create te klikken.
MySQL Management
Met deze optie kunt u een MySQL database aanmaken en bewerken of een backup maken van de database.
Door op Create new Database te klikken, kunt u een nieuwe database maken. U komt dan op een scherm terecht, waar u een de database een naam geeft en een
gebruikersnaam met wachtwoord, Zodat deze gebruiker in kan loggen op de database (met phpMyAdmin) om wijzigingen aan te brengen. Na het invullen van deze gegevens, kunt u het aanmaken bevestigen door op Create te klikken.
U kunt uw database bewerken door op phpMyAdmin te klikken. U krijgt vervolgens een loginscherm, waar u dient in te loggen met de gebruikersnaam en wachtwoord
die u bij het aanmaken van de database heeft toegewezen. Vervolgens komt u in het phpMyAdmin- scherm en kunt u uw database bewerken.
In het overzichtsscherm van uw database, vindt u de optie Download Backup en Upload a database backup . Hier kunt u uw backup downloaden en een .gz bestand gebruiken om een backup terug te zetten. Als u meerdere databases beheert, dan

5
dient u voor het terugzetten eerst de juiste database te selecteren. Password Protected Directories Met deze optie kunt u mappen afschermen met een username en password. Door deze optie te selecteren, krijgt u eerst een overzicht te zien van de huidige beschermde mappen. U kunt een map toevoegen door op Find a Directory to Password Protect te klikken. U komt dat in de File manager, alwaar u een map kunt aangeven, die u wilt beschermen.
U kunt een map beschermen door Protect te kiezen. U komt vervolgens in een scherm, waar u een username en password dient op te geven. Als u dit wilt kunt u, als
u dat wilt, het beschermde gedeelte een naam geven.

Nadat alles heeft ingevuld, klikt u op Save . Nadat de bescherming is vastgelegd, geeft DirectAdmin u een melding hiervan. U kunt de map dan ook terugvinden in het overzicht.
File Manager
Met de file manager kunt u bestanden in de map public_html plaatsen en verwijderen. Daarnaast kunt u ook mappen afschermen. Na het selecteren van de file manager, krijgt u een overzicht van uw bestanden, daaronder staan verschillende opties:
• Set Permission : het toekennen en wijzigen van bepaalde rechten aan geselecteerde bestanden.
• Add to clipboard: geselecteerde bestanden toevoegen aan het klembord.
• Delete: verwijderen van het geselecteerde bestand.
• Copy Clipboard Files here: optie om bestanden die op het klembord staan, te kopiëren naar
de huidige map.
• Move Clipboard Files here: optie om bestanden die op het klembord staan te verplaatsen
naar de huidige map.
• Empty Clipboard: leeg maken van de lijst met bestanden op het klembord.
• Create New Folder: het aanmaken van een nieuwe map.
• Create New File: het aanmaken van een nieuw bestand in de huidige map. Door de optie Html
template aan te vinken, wordt er een leeg html bestand
gemaakt.
• Upload files to current directory:het plaatsen van meerdere bestanden in de huidige
map:De te plaatsen bestanden kunt u met Browse selecteren. De bestanden worden
geplaatst, als u op Upload Files klikt.
• Compress clipboard files to: hier kunt u een gecomprimeerd bestand maken van de bestanden
die op het klembord geplaatst zijn. Het comprimeerde bestand wordt in de huidige map geplaatst en heeft de door u aangegeven naam.

6
E-mail management
Het controlpanel DirectAdmin bestaat naast een overzicht uit drie menu’s. Your account, E-mail management en Advanced features. Op deze en onderliggende pagina`s vindt u meer informatie over het menu E-mail management Zo kunt u stap voor stap uw hosting naar wens instellen.
POP3 E-mail Accounts
Wanneer u op een pop3-account aanmaakt krijgt u het volgende scherm te zien.
Hier dient u een aantal zaken in te vullen:
• POP3 Username: Hier vult u de naam in die u vóór @uwdomein.nl wilt hebben.
• Enter Password : Hier vult u het wachtwoord in dat u wilt gebruiken bij het bekijken
van de e-mail.
• E-mail Quota (Meg): Hier geeft u aan hoeveel ruimte u wilt toekennen aan de e-mailbox. Laat
u deze op 0, dan zal de maximale beschikbare ruimte toegewezen worden.
Catch-all E-mail
Bij het instellen van de Catch-All heeft u de keuze uit drie opties:
• Fail: Mailtjes die voor niet-bestaande mailboxen zijn bedoeld, worden
teruggestuurd naar de afzender.
• Ignore: E-mail die voor niet-bestaande mailboxen zijn bedoeld, worden gewist.

7
• Address : E-mail die voor niet-bestaande mailboxen zijn bedoeld, worden doorgestuurd. Hier kunt u aangeven naar welk mailadres of welke mailbox het mailtje moet worden gestuurd.
Forwarders
Met e-mail-forwarders is het mogelijk om e-mail, bestemd voor het ene adres, door te laten sturen naar een andere. Wanneer u op Forwarders klikt, komt u in een nieuw menu.
Hier vindt u een overzicht van de ingestelde e-mail-forwarders. Door te klikken op de
forwarder, kunt u deze wijzigen. U kunt e-mail-forwarders instellen door op Create new E-Mail Forwarder te klikken. Na het aanmaken (klikken op Create) krijgt u een melding van het aanmaken van de forwarder. Wanneer u terug gaat naar het
overzicht, zult u ook hier de gemaakt forwarder vinden.
Autoresponders
Het is mogelijk om DirectAdmin automatisch een antwoord te laten genereren voor e-mail die binnenkomen in een bepaalde mailbox. Deze autoresponder werkt niet als
voor de betreffende mailbox een Vacation Messages is ingesteld. Door te klikken op Autoresponders krijgt u eerst een overzicht te zien.
Door te klikken op Create new Autoresponder kunt u een autoresponder toevoegen. Wilt u
een automatisch antwoord wijzigen of verwijderen, dan kunt u dit doen door te klikken op de autoresponder in het overzicht. Bij het aanmaken van de autoresponder krijgt u het volgende figuur te zien:
U kunt aangeven voor welk e-mailadres u de autoresponder wilt instellen, alsmede de tekst die bij beantwoorden verstuurd moet worden. Daarnaast kunt een copy van de
verstuurde mail laten versturen naar een e-mailadres, die u dient aan te geven bij
Send a CC to. Door op Create te klikken, wordt de responder aangemaakt en ziet u de responder in het overzicht. Hiermee is het instellen van de autoresponder voltooid.
Mailing lists
Door Mailing Lists te selecteren, kunt u een e-mailadres aanmaken die de e-mail die daar heen wordt gestuurd, over meerdere mailboxen verspreid. Denkt u daarbij aan leden@vereniging.nl of medewerkers@organisatie.nl. Het aanmaken van de mailinglist gaat via het volgende menu:
Hier ziet u een overzicht van de aangemaakte lijsten, deze kunt u wijzigen door ze te

8

selecteren. Daarnaast kunt u via Create Mailing List een nieuwe lijst aanmaken. Door deze optie te selecteren, komt u in het volgende menu:
Hier stelt u de naam in van de mailinglist. Dit is het e-mailadres die de e-mail automatisch doorstuurt naar de leden van de mailinglist. Na het aanmaken van de lijst door te klikken op Create, krijgt u een overzicht van de aangemaakte lijst. Door nu op view te klikken, kunt u leden toevoegen aan de lijst.
Vacation Messages
Het is mogelijk om voor een e-mailadres automatisch een antwoord te versturen
gedurende een bepaalde periode. Dit is echter niet mogelijk als voor dat adres al een Autoresponder is ingesteld! Na het selecteren van de optie Vacation Messages krijgt u een overzicht te zien van de ingestelde Vacation Messages:
In dit overzicht kunt u reeds aangemaakte Vacation Messages wijzigen of verwijderen. U kunt een message toevoegen door op Set Vacation Message te klikken. U komt dan in het menu zoals hiernaast getoond.
Hier geeft u aan voor welk e-mailadres u het bericht wilt gebruiken, wat de inhoud van het bericht is en de periode wanneer dit bericht verstuurd moet worden. U kunt dit bevestigen door op Create te
9

klikken. U krijgt dan een overzicht van de ingestelde berichten.
Hiermee is het instellen van de Vacation Message voltooid.
Advanced features
Het controlpanel Direct Admin bestaat uit drie menu’s. Your account, e-mail management en Advanced features. Op deze en onderliggende pagina’s vindt u meer informatie over het menu Advanced features. Hier vindt u de geavanceerde opties
voor uw domein, voor deze opties heeft u geavanceerde kennis nodig met betrekking tot hosting. De mogelijkheden in het menu Advanced features zijn aangegeven in
onderstaande figuur:
Server Information
Deze optie geeft u een overzicht van de status van de server en de draaiende services
10
Cronjobs
Cronjobs geeft u de mogelijkheid uw Controlpanel bewerkingen te laten uitvoeren als het draaien van een script. Onderstaande pagina geeft u de mogelijkheid om de tijd en de frequentie ervan aan te geven.
U dient aan te geven wanneer de cronjob uitgevoerd moet worden. Wilt u de job bijvoorbeeld meerdere dagen instellen, dan kunt u een tijdspanne aangeven: 0-7 is voor iedere dag in de week. Tot slot dient u het path en commando aan te geven bij
Command . Mime types
Apache handlers
Hier kunt u uw eigen gedefinieerde Apache Handlers aangeven. U dient de Apache Handler aan te geven met bijbehorende extensie. Door op Add te klikken, wordt het type toegevoegd.
phpMyAdmin
Hier kunt u uw eigen gedefinieerde Mime types aangeven. U dient het mime type aan te geven met bijbehorende extensie. Door op Add te klikken, wordt het type toegevoegd.

Met deze optie start u de phpMyAdmin interface om uw database te benaderen. U dient in te loggen met de username en password, die u heeft aangemaakt via database management. Na inloggen komt u in uw database en kunt u deze wijzigen.

11
Site Redirection
Hier kunt u verwijzingen maken van mappen naar een andere domein. U kunt de bron aangeven bij Local URL Path :. Hier dient u de map aan te geven zonder www.uwdomein.nl ervoor. Waar de verwijzing uit moet komen geeft u aan bij
Destination URL.
Domain Pointers
Met een Domain Pointer kunt u een externe domeinnaam laten verwijzen naar uw domeinnaam. De externe domeinnaam dient u in te vullen bij Source Domain .
Nadat u de externe domeinnaam heeft ingevuld (zonder www. ervoor), klikt u op Add om de Domain Pointer toe te voegen. Na het succesvol toevoegen, wordt de Domain Pointer in het overzicht getoond.

12
Installatron
Onder de link ‘Installatron’ heeft u de mogelijkheid zeer eenvoudig een groot aantal populaire scripts / software programma’s te installeren. Uitleg vindt u in het control panel, na het klikken op de ‘Installatron’ link.

13